O proxecto enLonxaTour, promovido pola Confraría de Pescadores San Roque de Portonovo, ten como obxectivo a mellora da xestión dos recursos da lonxa de Portonovo, fomentando o crecemento económico e o patrimonio histórico e cultural.

O proxecto está financiado polo Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Ría de Pontevedra, pola Consellería do Mar e o FEMP.

El proyecto enLonxaTour, promovido por la Cofradía de Pescadores San Roque de Portonovo, tiene como objetivo la mejora de la gestión de los recursos de la lonja de Portonovo, fomentando el crecimientro económico y el patrimonio histórico cultural.

El proyecto está financiado por el Grupo de Acción Local del Sector Pesquero (GALP) Ría de Pontevedra, por la Consellería del Mar y el FEMP.

Visita virtual

Arquivo histórico